ON-LINE STAV RECYKLACE
ON-LINE STAV RECYKLACE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ks
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kg
Ušetřili jsme stromů
Zpracovaného odpadu

Název projektu: Papírové tašky

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/17_152/0012239
Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny
Předmětem projektu je prostřednictvím pořízených technologií započít ve společnosti Papírna Aloisov a.s. výrobu ekologických papírových tašek vyráběných z druhotné suroviny. Tašky budou opatřeny speciálním nátěrem, díky kterému budou nabízet konečným spotřebitelům unikátní vlastnosti.